Over ons

Het museum
Museum De Laarman laat zien welke werktuige de veeboer en landbouwer midden vorige eeuw in gebruik hadden om het vee te verzorgen en het land te bewerken. 
De Laarman kijkt ook naar het heden en de toekomst. Waar ligt de bron van ons voedsel? 
Hoe wordt het voedsel lees verder
De vrijwilligers
Er zijn ongeveer 75 mensen als vrijwilliger bij het museum betrokken. Allen zijn onbezoldigd en brengen alleen gemaakte onkosten in rekening bij de penningmeester.
De vrijwilligers zetten zich in voor het bestuur,  het onderhoud van gebouw, inventaris en collectie, ontvangst van de bezoekers en werken mee aan de verschillende activiteiten.
Jaarlijks wordt als waardering een vrijwilligersmiddag georganiseerd.
Geschiedenis
Uit 1738 stamt de volgende holtsprake, vermeld in het markeboek van Luttenberg:
“Jan Laarman heeft zijn huisje op de gemeente geset en aangegraven een campje van 210 Roeden groot, kosten f 25,10. Dit caterplaatsjen ligt aan den Es.”
Laarman, heeft op deze plaats, in deze boerderij, zijn verzameling geleidelijk aan opgebouwd lees verder…
De Toekomst
In de loop der jaren neemt de belangstelling voor de oude landbouwmachines wat af. Jongeren komen niet meer.
In juni 2015 koopt het dan zittende bestuur de gebouwen en grond van Jan Tielbeke en er worden plannen gemaakt lees verder….
Missie & Visie
De Laarman wil er aan bijdragen dat bezoekers zich meer bewust worden van voedsel of gaan nadenken over de herkomst van voedsel lees verder…
Organisatie & Bestuur
De organisatie van De Laarman wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Niemand krijgt een financiële vergoeding voor werkzaamheden.
Contactgegevens van bestuursleden: lees verder…
Wordt u ook donateur voor € 15,00 (of meer) per jaar?
Iedere donateur krijgt gratis entree voor 1 persoon tijdens onze evenementen. Lees verder
 
Jaarrekeningen
Jaarlijks wordt de financiële administratie gecontroleerd lees verder…