20180301_144809

Het museum

Museum De Laarman laat zien welke werktuig de veeboer en landbouwer midden vorige eeuw in gebruik hadden om het vee te verzorgen en het land te bewerken. 

De Laarman kijkt ook naar het heden en de toekomst. Waar ligt de bron van ons voedsel? 

Hoe wordt het voedsel lees verder

De vrijwilligers

Er zijn ongeveer 60 mensen als vrijwilliger bij het museum betrokken. Allen zijn onbezoldigd en brengen alleen gemaakte onkosten in rekening bij de penningmeester.

De vrijwilligers zetten zich in voor het bestuur,  het onderhoud van gebouw, inventaris en collectie, organiseren van evenementen en activiteiten en de ontvangst van de bezoekers.

Jaarlijks wordt als waardering een vrijwilligersmiddag georganiseerd.

Geschiedenis

Uit 1738 stamt de volgende holtsprake, vermeld in het markeboek van Luttenberg:

“Jan Laarman heeft zijn huisje op de gemeente geset en aangegraven een campje van 210 Roeden groot, kosten f 25,10. Dit caterplaatsjen ligt aan den Es.”

Jan Tielbeke, erfgenaam van deze Laarman, heeft op deze plaats, in deze boerderij, zijn verzameling geleidelijk aan opgebouwd lees verder…

Onze missie en visie

De Laarman wil er aan bijdragen dat bezoekers zich meer bewust worden van voedsel of gaan nadenken over de herkomst van voedsel lees verder…

Organisatie & Bestuur

De organisatie van De Laarman wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Niemand krijgt een financiële vergoeding voor werkzaamheden.

Contactgegevens van bestuursleden: lees verder…

Word jij ook donateur voor € 15,00 (of meer) per jaar?

Iedere donateur krijgt gratis entree voor 1 persoon tijdens onze evenementen. Lees verder

Jaarrekeningen

Jaarlijks wordt de financiële administratie gecontroleerd lees verder…