Collectie

Allgaier
Museum De Laarman laat zien welke werktuigen de boer midden vorige eeuw in gebruik had om zijn vee te verzorgen en het land te bewerken.
De Laarman kijkt ook naar het heden en de toekomst. Waar ligt de bron van ons voedsel? Hoe wordt het bewerkt? Wat ligt er op ons bord? Dit verhaal vertellen we onder het nieuwe thema ‘Van bord naar boer’. Dit thema krijgt vorm in de loop van 2019. Wij houden u op de hoogte.
Dorsmachine Wilhelm Fricke Bündnis 11
BMC Nuffield 4/60
Aardappelrooier (stokkenrooier)
Graanmaaier
Getrokken tweescharige ploeg
Aardappelrooier
Smederij
Graanmaaier
Thomassen diesel uit 1933
Thomassen dieselmotor 1933