Missie en Visie

Missie
De Laarman wil er aan bijdragen dat bezoekers zich meer bewust worden van voedsel of gaan nadenken over de herkomst van voedsel. Dit is een belangrijk onderwerp in een tijd dat kinderen en volwassenen er steeds verder verwijderd van raken.


Visie 
De Laarman wil mensen laten zien en ervaren waar ons voedsel vandaan komt. Dat doen we door middel van de drie speerpunten: educatie, toerisme en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De organisatie van De Laarman wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Niemand krijgt een financiële vergoeding voor werkzaamheden.