ANBI REGISTRATIE

Naam:                      Stichting Sallands Landbouwmuseum De Laarman
KvK nummer:          41245264
Adres:                       Butzelaarstraat 60, 8105 AR  Luttenberg
Tel.nr:                       0572-301288
Email:                       info@delaarman.nl
website:                   www.delaarman.nl
RSIN nr:                    8043 09 279
Actief in de sector: Kunst en Cultuur – Expositie
Actief in:                   Nederland

Aantal medewerkers: 0
Aantal vrijwilligers:      60 (aantal vrijwilligers die zich regelmatig inzetten)


Statutair bestuur van de instelling 
Lijst met bestuurders 

Doelgroep
Algemeen publiek

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:

a. het aanschaffen, het voor de komende generaties behouden en conserveren, alsmede het tentoonstellen van gereedschappen en werktuigen ten behoeve van de uitoefening van het landbouwbedrijf en daaraan verwante bedrijven, alsmede het opzetten, bewaren en tentoonstellen van documentatie op het gebied van historische ontwikkeling van de gereedschappen en werktuigen in het algemeen en in de streek waarbinnen de stichting haar zetel heeft in het bijzonder;

b. het ondersteunen van initiatieven op het gebied van behoud van cultuur-historische waarden in voormelde zin;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden – of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

Hoofdlijnen beleidsplan
Welke werkzaamheden verricht de instelling?
a. Beheer, onderhoud en tentoonstellen van landbouwmachines, -gereedschappen en – werktuigen.
b. De burger kennis te laten maken met de wereld achter onze dagelijkse voeding. 

Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?
De beheer en onderhoud werkzaamheden worden wekelijks uitgevoerd van dinsdag tot en met vrijdag. De tentoonstellingsruimte is voor het publiek geopend van dinsdag tot en met zondag.

Hoe dragen de werkzaamheden bij aan het realiseren van de doelstelling?
Onze missie en visie: De Laarman wil de wereld achter ons voedsel laten zien en beleven. Wat gaat er allemaal vooraf aan het eten dat we op ons bord zien? We kijken daarbij terug tot op de boerderij. Maar ook terug in de geschiedenis. Hoe hebben teelt en verwerking van gewassen zich ontwikkeld? Wat gebeurt er op een moderne boerderij en hoe ontwikkelt voedselproductie zich richting toekomst? 

Hoe krijgt de instelling inkomsten?
De instelling krijgt inkomsten door:
a. inkomsten uit museumbezoek zoals entreegelden van individuele- of groepsbezoeken en horeca inkomsten. 
b. het organiseren van activiteiten zoals:

– verschillende workshops
– het jaarlijkse Historisch Festival
– het organiseren van wandel- en fietstochten
– de jaarlijkse boerenmarkten
– wisselende activiteiten en evenementen.
c. Waarderingssubsidie van de gemeente Raalte.

Jaarrekeningen
Jaarrekeningen 2016-2023

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?
De inkomsten worden besteed voor het onderhoud van het gebouw, het beheer en het onderhoud van de collectie en het ontwikkelen van nieuwe informatieve en educatieve programma’s.
Er is een bedrag als reservering op de spaarrekening gestort.

Ondernemingsplan 
Lees het 
Ondernemingsplan 

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen financiële beloning. Zij zijn als vrijwilliger actief. Gemaakte onkosten worden vergoed. Jaarlijks wordt een vrijwilligersmiddag georganiseerd voor alle vrijwilligers van de stichting.

Activiteiten 
Winter- en herfstwandelingen
Dauwtrap fietstocht
Historisch Festival
Trekkertoertocht
Kerstmarkt
Workshops
Kinderfeestjes
Educatieve programma’s
Culturele groepsactiviteiten

Beginnerstrainingen voor het ambacht smid
Landbewerking met oldtimer machines en trekkers

Onderhoud pand en inventaris
Beheer, herstel en onderhoud museumcollectie en inventaris.
Opzetten van nieuwe expositie onderdelen.