Geschiedenis van het museum

Uit 1738 stamt de volgende holtsprake, vermeld in het markeboek van Luttenberg:

“Jan Laarman heeft zijn huisje op de gemeente geset en aangegraven een campje van 210 Roeden groot, kosten ƒl. 25,10. Dit caterplaatsjen ligt aan den Es.”

Jan Tielbeke, erfgenaam van deze Jan Laarman, heeft op deze plaats, in deze boerderij, zijn verzameling geleidelijk aan opgebouwd

Het begon allemaal met één trekker
Meer dan vijftig jaar geleden deed de familie Tielbeke, door middel van ruil, afstand van de eerste trekker, een Allgaier, die al bij Jan’s ouders op het bedrijf, dienst had gedaan.
Na wat omzwervingen bij een aantal boeren belandde deze tractor bij een landbouwmechanisatiebedrijf in Vilsteren. Daar stond hij als pronkstuk in de showroom.
In 1975 bij opheffing van dit bedrijf kocht Jan Tielbeke de tractor terug.

Jan had zijn oude vertrouwde trekker terug op zijn eigen erf
De terugkeer van de trekker bleef niet onopgemerkt. Bij optochten en oogstcorso’s trok deze talrijke, versierde wagens. Zelf kocht Jan Tielbeke nog enkele werktuigen die achter zijn oude PK’s pasten.

Van het één kwam het ander
Geleidelijk aan ontstond bij de familie Tielbeke een ideaal. Hoe mooi zou het zijn als de verzameling aan het publiek getoond zou kunnen worden en dan het liefst in een landbouwmuseum. 
Toen in 1992 de maalderij van de Coöperatieve Aan- en Verkoop Vereniging (C.A.V.V., later COSAL en vervolgens ABC) in Luttenberg aan de Butzelaarstraat te koop kwam, kocht de familie Tielbeke deze voormalige maalderij.

Het ideaal kwam nu weer een stap dichterbij – de oprichting van een museum
De familie Tielbeke kreeg ondersteuning van een aantal geïnteresseerde en enthousiaste dorpsgenoten en na een aantal gesprekken is op 7 oktober 1995 de Stichting Sallands Landbouwmuseum De Laarman opgericht.
Na heel veel plannen maken, slopen, opbouwen, schilderen en inrichten, is het museum op 16 mei 1996 geopend.

De verdere ontwikkeling
Mede dankzij de vrijwilligers heeft het museum een uitstekende reputatie in de regio opgebouwd. En nog steeds is er de ambitie om door te ontwikkelen en de organisatie te professionaliseren.
Uiteindelijk lag er in 2007 een totaalplan op tafel ‘Eerst zaaien dan oogsten’.

Eind 2007 is gestart met de grootschalige verbouwing. Zo is het museum een stuk toegankelijker geworden voor minder-validen. Er is een lift in het gebouw aangebracht en de ontvangstruimte is vergroot. Ook de toiletvoorzieningen zijn uitgebreid.

Op 13 juni 2008 is De Laarman fase 1 heropend door oud‐minister van Landbouw Gerrit Braks. 


Verbouwing en vernieuwing vanaf 2016
In 2016 zijn de oude schuren afgebroken en op die plaats zijn twee nieuwe expositiehallen gebouwd. Deze verbouwing is in het voorjaar van 2020 afgerond. Ook de inrichting is grondig aangepakt. De oude meng-maalinstallatie is voor een groot deel gerestaureerd, het gebouw is volledig opnieuw geschilderd en er zijn nieuwe doe- en ontdek-themaeilanden neergezet. Het museum heeft nu als thema: ‘Van bord naar boer’ om mensen te verbinden met de wereld van het voedsel en landschap.

Verschillende activiteiten zoals de educatieve programma’s zijn beoordeeld en vernieuwd.

Activiteiten
En er zijn nieuwe activiteiten gestart zoals de kerstmarkt, kinderfeestjes en demonstraties met oude machines.

We vinden het ook belangrijk dat oude ambachten in ere worden gehouden en daarom is een beginnerstraining voor het ambacht smid of het aardappelrooien in de ‘jappelvakantie. 

Nieuwe plannen
In 2024 wordt de lift vervangen door een grotere waardoor meer mensen met een beperking het museum kunnen bezoeken.  

 

Foto’s  gebouw van oud naar nieuw