Geschiedenis

Uit 1738 stamt de volgende holtsprake, vermeld in het markeboek van Luttenberg:
“Jan Laarman heeft zijn huisje op de gemeente geset en aangegraven een campje van 210 Roeden groot, kosten ƒl. 25,10. Dit caterplaatsjen ligt aan den Es.”
Jan Tielbeke, erfgenaam van deze Jan Laarman, heeft op deze plaats, in deze boerderij, zijn verzameling geleidelijk aan opgebouwd
Het begon allemaal met één trekker!
Meer dan vijftig jaar geleden deed de familie Tielbeke, door middel van ruil, afstand van de eerste trekker, een Allgaier, die al bij Jan’s ouders op het bedrijf, dienst had gedaan.
Na wat omzwervingen bij een aantal boeren belandde deze tractor bij een landbouwmechanisatiebedrijf in Vilsteren. Daar stond hij als pronkstuk in de showroom. In 1975 bij opheffing van dit bedrijf kocht Jan Tielbeke de tractor terug.
Jan had zijn oude vertrouwde trekker terug op zijn eigen erf.
De terugkeer van de trekker bleef niet onopgemerkt. Bij optochten en oogstcorso’s trok deze talrijke, versierde wagens. Zelf kocht Jan Tielbeke nog enkele werktuigen die achter zijn oude PK’s pasten.
Van het één kwam het ander. 
Geleidelijk aan ontstond bij de familie Tielbeke een ideaal. Hoe mooi zou het zijn als de verzameling aan het publiek getoond zou kunnen worden en dan het liefst in een landbouwmuseum.
Toen in 1992 de maalderij van de Coöperatieve Aan- en Verkoop Vereniging (C.A.V.V., later COSAL en vervolgens ABC) in Luttenberg aan de Butzelaarstraat te koop kwam, kocht de familie Tielbeke deze voormalige maalderij. 
Het ideaal kwam nu weer een stap dichterbij. 
De familie Tielbeke kreeg ondersteuning van een aantal geïnteresseerde en enthousiaste dorpsgenoten en na een aantal gesprekken is de Stichting Sallands Landbouwmuseum De Laarman opgericht op 7 oktober 1995.

De verandering
Mede dankzij de vrijwilligers heeft het museum een uitstekende reputatie in de regio opgebouwd. Nog steeds is de ambitie om door te ontwikkelen en de organisatie te professionaliseren.
Uiteindelijk lag er in 2007 een totaalplan op tafel ‘Eerst zaaien dan oogsten’.
De Provincie, de Europese Unie, Rabobank Prins Bernard Cultuurfonds, VSB fonds, een groot aantal nationale en regionale bedrijven én de gemeente Raalte waren bereid in het project te investeren. Met dit geld was het mogelijk het totale plan te financieren.
Eind 2007 is gestart met de grootschalige verbouwing. Zo is het museum een stuk toegankelijker geworden voor minder-validen. Er is een lift in het gebouw aangebracht en de ontvangstruimte is vergroot. Ook de toiletvoorzieningen zijn uitgebreid.
Op 13 juni 2008 is De Laarman fase 1 heropend door oud‐minister van Landbouw Gerrit Braks. 
Sinds 2016 loopt fase 2 van de nieuw- en verbouw van De Laarman. Naar verwachting wordt deze verbouwing en reorganisatie voorjaar 2020 afgerond.