Financiële jaarverslagen 

Jaarlijks wordt de financiële boekhouding van de Stichting Sallands Museum De Laarman gecontroleerd door een accountantsbureau.

Hieronder de jaarrekeningen van 2014 t/m 2019.